Και τώρα όλοι σχεδιαστές στον ΑΠΟΕΛ


Μια νέα γενιά "σχεδιαστών" ανοίγει το δρόμο, με όχημα την πρόταση του APOELFC για σχεδιασμό της νέας φανέλας του ΘΡΥΛΟΥ, για την επόμενη αγωνιστική περίοδο 2022/2023.


Σχεδίασε τη φανέλα του Θρύλου, γίνε κομμάτι της ιστορίας του / Be the next Jersey Maker (2022-2023) for APOEL FC.Δημιούργησε την εκτός έδρας εμφάνιση που θα φορέσει ο ΑΠΟΕΛ, την αγωνιστική περίοδο 2022-2023.


Ο ΑΠΟΕΛ σε συνεργασία με την Macron σου δίνουν την ευκαιρία, να γίνεις κομμάτι της ιστορίας, της μεγαλύτερης ομάδας της Κύπρου. 


Αν έχεις το ταλέντο και το χρόνο δημιούργησε την εκτός έδρας εμφάνιση που θα φορέσει ο ΑΠΟΕΛ, την αγωνιστική περίοδο 2022-2023. 


Ακολούθησε τις οδηγίες μέσα από τις φωτογραφίες στο post και γίνε εσύ, ο σχεδιαστής της 2ης αγωνιστικής εμφάνισης που θα φορέσει ο Θρύλος, την επόμενη ποδοσφαιρική χρονιά.


View this post on Instagram


A post shared by APOEL FC (@apoelfcofficial)


Ο διαγωνισμός θα έχει ισχύ από την Τετάρτη (07/07-18:00) και μέχρι την Κυριακή (25/07-18:00).

Κάθε συμμετέχοντας μπορεί να στείλει μια δημιουργία.

Το τελικό σχέδιο πρέπει να αποσταλεί στην ηλεκτρονική διεύθυνση (email) jerseymaker@apoelfc.com.cy

Θα επιλεχθούν για την τελική φάση 5 δημιουργίες που θα αποσταλούν στην Macron για να πιστοποιηθεί η δυνατότητα δημιουργίας. 

Οι 5 δημιουργίες θα τεθούν σε ψηφοφορία για να αναδειχθεί ο νικητής του διαγωνισμού «AFC Jersey Maker». 

 

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ


Νοείται ότι όλοι οι συμμετέχοντες στον διαγωνισμό αποδέχονται ρητά και ανεπιφύλακτα τους ακόλουθους όρους και η παραβίαση εκ μέρους οποιουδήποτε εκ των συμμετεχόντων στον διαγωνισμό και/ή των υπηρέτών και/ή  αντιπροσώπων και/ή οι διευθυντών και/ή υπαλλήλων και/ ή  προστηθέντων αυτών οποιουδήποτε από τους πιο κάτω όρους δυνατό να επιφέρει κατά την κρίση της Εταιρείας ΑΠΟΕΛ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ (ΔΗΜΟΣΙΑ) ΛΤΔ τον αποκλεισμό τους από τον διαγωνισμό:


α)  Η Εταιρεία ΑΠΟΕΛ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ (ΔΗΜΟΣΙΑ) ΛΤΔ διατηρεί το αποκλειστικό δικαίωμα κατά την απόλυτη κρίση της όπως ανακοινώσει το όνομα του νικητή του διαγωνισμού. Μπορεί να ζητηθεί από τον νικητή ή οποιοδήποτε άλλο συμμετέχοντα να συμμετάσχει στις δραστηριότητες εμπορίας και προώθησης της φανέλας.


β) Απαγορεύεται στον νικητή του διαγωνισμού και/ή στους υπηρέτες και/ή  αντιπροσώπους και/ή οι διευθυντές και/ή υπαλλήλους και/ή  προστηθέντες αυτού να ανακοινώσει και/ή επικοινωνήσει και/ή δημοσιεύσει με οποιοδήποτε τρόπο εγγράφως και/ή προφορικώς και/ή ηλεκτρονικώς και/ή άλλως πώς τόσο το αποτέλεσμα του διαγωνισμού όσο και το σχέδιο που κέρδισε τον διαγωνισμό.


γ) Απαγορεύεται σε οποιοδήποτε συμμετέχοντα στον διαγωνισμό και/ή στους υπηρέτες και/ή  αντιπροσώπους και/ή οι διευθυντές και/ή υπαλλήλους και/ή  προστηθέντες αυτού να ανακοινώσει και/ή επικοινωνήσει και/ή δημοσιεύσει με οποιοδήποτε τρόπο εγγράφως και/ή προφορικώς και/ή ηλεκτρονικώς και/ή άλλως πώς τόσο το αποτέλεσμα του διαγωνισμού όσο και το σχέδιο που κέρδισε τον διαγωνισμό.


δ) Όλα τα σχέδια και/ή συμμετοχές που θα υποβληθούν θα αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία της Εταιρείας ΑΠΟΕΛ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΤΔ και θα αξιοποιηθούν και/ή χρησιμοποιηθούν κατά την απόλυτη κρίση της Εταιρείας ΑΠΟΕΛ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ (ΔΗΜΟΣΙΑ) ΛΤΔ χωρίς καμιά οικονομική ή άλλη απαίτηση είτε από τους συμμετέχοντες στον διαγωνισμό είτε ή στους υπηρέτες και/ή  αντιπροσώπους και/ή οι διευθυντές και/ή υπαλλήλους και/ ή  προστηθέντες αυτών.


ε) Η Εταιρεία ΑΠΟΕΛ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ (ΔΗΜΟΣΙΑ) ΛΤΔ διατηρεί το δικαίωμα, κατά την απόλυτη διακριτική τηςευχέρεια, να ακυρώσει Συμμετοχές, οι οποίες θεωρούνται μη σύμφωνες με τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις ή οποιονδήποτε συμμετέχοντα, για τον οποίο εύλογα θεωρεί ότι παρεμβλήθηκε στην δίκαιη διεξαγωγή του Διαγωνισμού.


στ) Η Εταιρεία ΑΠΟΕΛ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ (ΔΗΜΟΣΙΑ) ΛΤΔ διατηρεί το δικαίωμα, όπου είναι απαραίτητο, να προβεί σε κάθε ενέργεια για την εύλογη προστασία του από δόλιες ή μη ισχύουσες αξιώσεις, συμπεριλαμβανομένων χωρίς περιορισμό, του αιτήματος περαιτέρω στοιχείων επαλήθευσης της ταυτότητας, ηλικίας και των λοιπών στοιχείων των συμμετεχόντων.


ζ) Οι συμμετοχές πρέπει να υποβάλλονται από το συμμετέχοντα και όχι μέσω αντιπροσώπων ή τρίτων μερών.


η)  Η Εταιρεία ΑΠΟΕΛ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ (ΔΗΜΟΣΙΑ) ΛΤΔ δε θα ευθύνεται για οποιαδήποτε διακοπή στο Διαγωνισμό, είτε οφείλεται σε ανωτέρα βία ή άλλους παράγοντες πέραν του εύλογου ελέγχου της.


θ) Η Εταιρεία ΑΠΟΕΛ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ (ΔΗΜΟΣΙΑ) ΛΤΔ επιφυλάσσεται του δικαιώματος, ενεργώντας εύλογα και σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και τους εφαρμοζόμενους κώδικες, να τροποποιήσει τους όρους και προϋποθέσεις του παρόντος Διαγωνισμού.


ι) Η Εταιρεία ΑΠΟΕΛ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ (ΔΗΜΟΣΙΑ) ΛΤΔ δεν θα ευθύνεται και δεν θα θεωρείται υπαίτια: (α) για οποιαδήποτε αδυναμία λήψης Συμμετοχών λόγω αστοχίας μετάδοσης και άλλων συνθηκών πέραν του εύλογου ελέγχου της, (β) για οποιαδήποτε καθυστερημένη, απολεσθείσα, λανθασμένα δρομολογημένη ή κατεστραμμένη μετάδοση ή συμμετοχή, (γ) οποιαδήποτε δυσλειτουργία ή αστοχία που σχετίζεται με υπολογιστή ή επικοινωνίες, (δ) οποιαδήποτε διακοπή, απώλεια ή ζημία που προκαλείται από συμβάντα πέραν του ελέγχου της ή (ε) οποιοδήποτε σφάλμα εκτύπωσης ή τυπογραφικό λάθος σε οποιοδήποτε υλικό που σχετίζεται με το Διαγωνισμό.


κ) Οποιαδήποτε συμμετοχή (δημιουργία) θα πρέπει να συνάδει με τους όρους και τις προϋποθέσεις που αφορούν στους κανονισμούς και τις απαγορεύσεις χρησιμοποίησης στοιχείων, της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Ποδοσφαίρου (UEFA Equipment Regulations 21-24)


Post A Comment
  • Blogger Comment using Blogger
  • Facebook Comment using Facebook
  • Disqus Comment using Disqus

No comments :


POW

[POW][twocolumns]

LIVE

[LIVE][twocolumns]

videos

[VIDEOS][twocolumns]

albums

[albums][twocolumns]

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ

[ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ][twocolumns]